Yarışmacı Girişi:
Rumuz
Şifre
Yarışma Kategorileri

Öğrenci Kategorisi:

6.1. Yarısma katılımı için ön sart, lisans veya yüksek lisans derecelerinde ögrenci olmaktır.

6.2. Ögrenciler yarısmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.

6.3. Ögrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerine baglı fakültelerine baglı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlıgı bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesinde egitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir.

6.4. Grup katılımlarında grup elemanlarının tümünün ögrenci olması ve en az bir ögrencinin (6.3) maddesindeki kosulu yerine getirmesi gerekmektedir.

6.5. Ilgili bölümlerin lisans veya yüksek lisans programlarından 2018 yılı içerisinde mezun olmus ya da olacak kisiler ögrenci kategorisinden basvuru yapma hakkına sahiptir.
Profesyonel Kategorisi:

7.1. Profesyoneller yarısmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.

7.2.Yarısmaya katılacak profesyonellerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerine baglı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlıgı bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans derecesi ile mezun olması kosulu aranır.

7.3. Grup katılımlarında grup elemanlarının en az bir profesyonelin (7.2) maddesindeki kosulu yerine getirmesi gerekmektedir.