Yarışmacı Girişi:
Rumuz
Şifre
Özlem ER

 

Özlem Er (Ankara, 1966) lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Manchester Metropolitan University, İngiltere’den aldı. 1996-2000 yılları arasında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde, 2000 yılından itibaren ise İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Akademik çalışmalarının yanı sıra, endüstriyel tasarımın tanıtımında aktif rol oynadı ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu yönetim kurullarında genel sekreter, başkan yardımcısı ve başkan olarak görevler üstlendi. ETMK İstanbul Şubesi Başkanı olarak Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 2012 ve 2014'ün organizasyonunu yürüten ekipte yer aldı. 2012 yılında İTÜ adına İstanbul Kalkınma Ajansı destekli KOBİ'ler için Tasarım projesini yürüttü. Özlem Er, European Academy of Design (EAD) Yönetim Kurulu ve Design Management Institute üyesidir ve tasarım yönetimi ve stratejisi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde birçok yayını bulunmaktadır.