Yarışmacı Girişi:
Rumuz
Şifre
TASARIM HAKLARI

13.1. Sinai Mülkiyet Kanunu uyarınca, yarısmaya katılan bütün tasarımcıların, yarısmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özellige sahip” tasarımlarının korunması için, masraarı kendilerince karsılanarak Türk Patent Enstitüsü’ne basvurma ve tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Basvuru ile 3 ilgilenen tasarımcılar http://www.tpe.gov.tr adresinden gerekli bilgiye ulasabilirler.

13.2. Yarısmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.S., yarısma sergisinde yer almaya deger görülen tasarımları, farklı sehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarısmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.S., yarısmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arsivlemek ve yurtiçi ve yurtdısında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diger taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenligini saglamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.

13.3. Yarısmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser olustugunda söz konusu eserin isleme, çogaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan yeni buluslara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarısmaya katılan yarısmacılara aittir. Yarısmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.S., bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak ya da söz konusu hakları devir almak isterse, yarısmacılarla sözlesme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda taraarın anlasmaları sarttır. Bunun yanında yarısmada derece alan projelerin lisansının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yarısmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.S. haricinde herhangi bir frmaya verilmesi yasaktır.

13.4. Yarısmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarısmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.S., uygun buldugu projeleri satın alma girisiminde bulunabilir.

13.5. Yarısmaya katılan yarısmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarısmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya bulusu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları/manevi haklar saklıdır.arımcıya aittir.

13.6. Yarısmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.S., yarısmaya katılan tasarımlardan uygun gördügü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.

13.7. Aksi yarısmacılar tarafından belirtilmedigi durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarısmacıların basvuru esnasında kisisel bilgilerinin yayınlanmamasını talep etmeleri durumunda; söz konusu projeler yarısma sonunda düzenlenecek sergi, olusturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletisim bilgileri veya vesikalık fotograarına yer verilmeyecektir. Bu durum, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karsı kapalı oldugu anlamına gelmektedir. Yarısma sekretaryası ve basvuru yükleme tarihinden sonra Jüri Üyeleri’ne kapalı oldugu anlamına gelmemektedir. Basvuru esnasında kisisel bilgilerin saklı tutulmasına yönelik bir talepte bulunulmaması durumunda, eser sahipleri, yarısma sonunda düzenlenecek sergi, olusturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

13.8. Yarısmaya katılan tasarımların özgün olmamasından dogacak yasal sorumluluklar, Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.S.’yi baglamaz. Tüm sorumluluk yarısmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarısmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. Iptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarısmaya basvuran yarısmacı/yarısmacıların varsa diger basvuruları yarısmadan diskalifye edilir. Eger proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarısmaya basvuran yarısmacı/yarısmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.S. tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara basvurulacaktır.

13.9. Jüri Heyeti’nin ortak kararı ve yarısmanın yararlılıgı açısından gerekli görüldügünde, yarısmanın ödül adedi ile ödül sayısı kosullarında degisiklik yapılabilir.

13.10. Yarısmada ödül alan tasarımcının aldıgı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi muafyet sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye iliskin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.